رویه های ارسال سفارش

ارسال سفارشات بسته به حجم و وزن محصولات توسط پست و باربری های مجاز صورت می گیرد.

تمامی سفارشات در اولین روز کاری ارسال می شوند.