شیوه های پرداخت

تمامی پرداخت های فروشگاه ایران ها از طریق درگاه امن epay داخل سایت صورت می گیرد.